Ένα ταξίδι στους υπολογιστές: από το Personal Computer στο Cloud

γράφει ο Χρήστος Εμμανουηλίδης c.emmanouilidis@gmail.com Τα πρόγραμματα, το λογισμικό, «ζουν» μέσα σε υπολογιστές. Άλλωστε τα προγράμματα που όλοι δουλεύουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σειρά από σύνθετες εντολές που εκτελούνται εντός κλειστών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Άρα για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν σωστά, απαιτείται καλός ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Hardware) ώστε η επεξεργασία και η εκτέλεση των εντολών…