Τι είναι το ISO 14001:2015

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια για τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες στόχευαν στην αρμονία και την ισορροπία σε όλες…

ISO πιστοποίηση. Αξίζει τελικό το χρόνο και το χρήμα;

Cloud λέξεων: πιστοποιηση iso, pistopoihsh iso ISO σημαίνει Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύνολο προτύπων που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για οργανισμούς σε διάφορους κλάδους. Η πιστοποίηση ISO έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των…