Αρρυθμιολογος

Αρρυθμιολογος. Τι κανει πότε θα πάτε σε αυτόν και όχι σε καρδιολόγο

Ο Αρρυθμιολογος είναι ειδικός γιατρός που ασχολείται με τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Ο ρόλος του είναι να διαγνώσει και να θεραπεύσει προβλήματα όπως οι αρρυθμίες, η ταχυκαρδία, η βραδυκαρδία και άλλες ανωμαλίες του καρδιακού παλμού. Για τη διάγνωση χρησιμοποιεί εξετάσεις όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, παρακολούθηση Holter και άλλες τεχνικές. Για τη θεραπεία μπορεί να χορηγήσει φαρμακευτική…

εε εταιρεια

Ευθύνη εταίρων σε ΕΕ εταιρεια και ΙΚΕ – τι ισχύει και πώς διαφέρουν

Η ευθύνη των εταίρων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή της νομικής μορφής μιας εταιρείας. Στην περίπτωση στην ΕΕ εταιρεια και την ΙΚΕ, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το βαθμό ευθύνης που φέρουν οι εταίροι. Συγκεκριμένα, στις Ετερορρυθμη Εταιρεια τουλάχιστον ένας εταίρος (ο ομόρρυθμος) ευθύνεται απεριόριστα με όλη του…