ΙΚΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πότε μετατρέπουμε σε ΙΚΕ εταιρεία την ατομική μας επιχείρηση;

Πότε είναι προς το συμφέρον σας να μετατρέψετε μια προσωπική εταιρεία σε ΙΚΕ εταιρεία! Πλεόν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αποσυνδεθεί από το φορολογητέο εισόδημα, και έτσι πολύ επιχειρηματίες σκέφτονται αν είναι τελικά συμφέρουσα η διατήρηση της ατομικής επιχείρησης σε σχέση με τη δημιουργία νέας ή την μετατροοπή σε ΙΚΕ εταιρεία. Το γιατί λοιπόν γίνει ιδρυση…